StoryEditor
Hrvatska i svijetPriopćenje građanske inicijative lex franak:

Još jedna dobra vijest za dužnike u "švicarcima"

Piše šibenski.hr
7. listopada 2019. - 11:50

- Prošlog tjedna, točnije 3. listopada, Europski sud pravde donio je presudu u predmetu C-260/18 poljskih tužitelja Dziubak protiv Raiffeisen banke, a koju je sa zanimanjem čekalo i 125 000 hrvatskih obitelji sa kreditima u švicarskim francima kao i predstavnici Gradjanske inicijative LEX franak, koja se zalaže za konačno obeštećenje korisnika kredita temeljem zakonskog rješenja ovog dugogodišnjeg problema.

Presuda se odnosila na poljske građane koji su uzeli kredit u švicarskim francima, ali situacija je primjenjiva na sve korisnike kredita u zemljama članicama EU, čiji se građani bore sa nezakonitim poslovanjem banaka temeljem istovjetne bankarske prakse.

Europski sud je potvrdio da je u ugovorima o kreditu valutna klauzula CHF nepoštena, pogotovo u konkretnom slučaju iz razloga određivanja tečaja od strane banke, što znači i ništetnost cijelog ugovora, što je već i ranije potvrdio Europski sud u presudi C-118/17 glede valutne klauzule.

Posebnost ove presude je u stavljanju naglaska na maksimalnoj zaštiti potrošača, koji u slučaju ( dakle o poljskom slučaju govorimo) može uslijed ništetnosti cijelog ugovora birati povoljniju situaciju po sebe, dakle opstanak ugovora BEZ valutne klauzule ili apsolutnu ništetnost ugovora, što mu više odgovara te se upućuje potrošač na nacionalni sud radi utvrđenja i da se ispita slučaj u svezi ništetnosti samog ugovora .

Pri tome tumačeći direktivu 93/13Europski sud objašnjava da se članci u svezi zaštite potrošača u sporovima sa bankama trebaju tumačiti na način da se uzima u obzir posljedice na situaciju potrošača koje su uzrokovane poništenjem ugovora u cijelosti, te iste posljedice treba ocjenjivati s obzirom na okolnosti koje postoje ili se mogu predvidjeti u trenutku spora, i da je, s druge strane, za potrebe te ocjene od odlučujućeg značaja volja koju je potrošač izrazio u tom pogledu.

Dakle volja potrošača je presudna!! Potrošač ima mogućnost zbog nepoštenosti ugovornih odredbi odlučiti što je za njega povoljnije, izići iz takvog ništetnog ugovora ili ostati u takvom ugovoru na vlastiti zahtjev dakle opstanak ugovora bez valutne klauzule.

Dakle volja potrošača za ništetnost ugovora ovom presudom se stavlja iznad tumačenja zaštite potrošača Direktivom 93/13 EEZ.

Građanska inicijativa koju čine upravo korisnici kredita u CHF prateći svu kompleksnost i dugotrajnost postupaka pred sudovima pa i pred sudom EU-a drži da nakon sada već jasnog stava Europskog suda pravde, presude Vrhovnog suda u slučaju kolektivne tužbe, u kojoj je jasno utvrđeno da su valutna klauzula i način ugovaranja kamatne stope ništetni, kako država ima alate da intervenira zakonskim rješenjem u kojem bi se sveobuhvatno i cjelovito riješio ovaj problem kredita u CHF te na taj način zaštitila svoje građane od dugotrajnih sudskih postupaka. Mnogi korisnici nisu u mogućnosti niti voditi dugotrajne sudske postupke pred sudovima, a takvi hrvatski građani po mišljenju GI LEX Franak imaju jednako pravo na svoje obeštećenje, koji problem najjednostavnije bi se konačno riješio donošenjem Zakona na ovu problematiku za sve građane sa kreditom u CHF-u, stoji u priopćenju.

 

# KREDIT# UGOVOR# CHF#EUROSKI SUD PRAVDE# NIŠTETNOST

Izdvojeno

29. svibanj 2020 22:12