StoryEditor
Hrvatska i svijetRuzinavi tegljač

'Slobodna' u posjedu inspekcijskog nalaza Bourbon Rhodea: brod nestalog kapetana Dina Miškića u lošem je stanju upućen u plovidbu

6. listopada 2019. - 17:46

Havarija broda Bourbon Rhode izazvala je ogorčenje, pogotovo među pomorcima koji se svakodnevno, uz teškoće svog zanimanja, susreću i sa zahtjevima brodara koji su nerijetko u koliziji s pravilima struke. Naime, u utrci za novcem često se ide na plovidbu uz minimum tehničkih održavanja pri svakojakim vremenskim uvjetima.

Pokazao je to slučaj Bourbon Rhodea, koji je unatoč nizu nedostataka zabilježenih prije četiri mjeseca upućen na plovidbu.

Tijekom tehničkog pregleda broda, koji je napravljen od strane kompanije Bourbon u svibnju ove godine u Nigeriji, pojedini dijelovi plovila dobili su ocjenu 'nezadovoljavajući', uz napomenu da se nedostaci trebaju ukloniti prije sljedećeg pregleda.

Brod je nakon kraćeg zaržavanja na suhom doku u Las Palmasu upućen na plovidbu preko Atlantika, ali nije poznato jesu li uklonjeni nedostaci i u kojoj mjeri.

Kako se na najgori mogući način pokazalo, stanje broda koje spada u okvire kompanijinih sigurnosnih standarda za plovidbu, ujedno nije garancija sigurnosti posade.

U izvještaju je vidljivo kako je brod star i loše održavan. Potpuno nezadovoljavajuću ocjenu dobili su: vanjska oplata broda i pramčani potisnik. i na fotografijama priloženim u izvještaj o pregledu se vidi da je vanjska oplata u tako lošem stanju da je preporučeno obnavljanje. Za oplatu u cijelosti, vanjsku i unutarnju, nabrojeno je kako je nužno: struganje, čišćenje i bojanje. Pramčanom potisniku je bila neophodna izmjena ulja i brtvila, zatim čišćenje i testiranje krila propelera te reparacija električnog motora. 

Nadalje je nabrojen pregled palube, prostora i opreme za smještaj, opreme za navigaciju i komunikaciju, sigurnosne opreme, pogonskog i upravljačkog mehanizma, pomoćnih motora. U nalazu stoji i da se hladnjaci i ventili “za sada drže”, ali svi redom trebaju servis. Najviše dijelova je ocijenjeno "zadovoljavajuće", što znači da je neophodno održavanje i popravljanje zbog određenih nedostataka, koji, ipak, nisu toliki da bi utjecali na sigurnost plovidbe.

Upravo takvu ocjenu, zadovoljavajuću, dobila su i sva vodonepropusna vrata. Naime, među nedostacima je zabilježeno da treba promijeniti brtvila na svim vratima. U transkriptima posljednje zabilježene komunikacije s kapetanom broda Dinom Miškićem stoji kako su kormilarnica i strojarnica izolirane vodonepropusnim pregradama, ali da voda i dalje raste. To je bila posljednja poruka s broda.Izdvojeno

21. rujan 2020 06:25