StoryEditorOCM
Zanimljivostišibenik na kvadrat

A danas je neka sasvim druga priča: pogledajte kako je naš grad izgledao sredinom prošlog stoljeća

Piše Ivica Poljičak
20. ožujka 2023. - 18:15

Svugdi se išlo na noge. Ceste su makadamske, a bez magarca kupravende i mlikarice nisu mogle. U dolasku u grad magarac pun buklija i verdure za pazar, a poslin ga se moglo uzjahati i olakšat povratak kući.

Mlikarice iz Dubrave su dolazile priko Piska, a Biličke Staron cestom. Tribalo je u gradu magarca vezat i onda po kućama odnit mliko ili prodavat na pazaru.

Šibenik je 1950. godine pun kontrasta. Teška industrija raste, a selo je načeto promjenama koje su ga zauvik prominile. TEF je već tada jako dimio. Po smjeru dima parilo se na prvi pogled da puše maestral, a onda su mi stariji iskusniji rekli da je jugo ili levanat. Kupravende se vraćaju kući. Obučene su ka sve seoske žene tog vrimena. Šudar je na glavi, nosi se fuštan, zavrnut rukav bluze do lakta, a tu je i neizbježni krtol. Bez njega i buklije za mliko nije se moglo…

02. lipanj 2023 22:37