StoryEditor
BaštinaStarine naše divne

Restauracija balkona palače Gogala; Završen i 43. projekt programa obnove arhitektonskih detalja u povijesnoj jezgri Šibenika

Piše Šibenski.hr
25. travnja 2018. - 13:27

Na adresi Andrije Kačića Miošića 7 nalazi se ulaz u palaču Gogala. Na drugom katu, iznad ulaza, je kameni balkon baroknih stilskih karakteristika. Balkon ima vrlo rijetku profilaciju konzola. Nad konzolama je kamena ploča obrubljena tipičnim baroknim profilom.

Ograda balkona izvedena je iz kovanog željeza u formi ispupčenih trbušastih profila što je karakteristika tipičnih željeznih ograda u vrijeme dalmatinskog baroka 17. i 18. stoljeća što je okvirna datacija i ovog arhitektonskog elementa.

Restauracija balkona je 43. projekt programa obnove arhitektonskih detalja pod nazivom STANADI (starine naše divne) koji se točno 20 godina provodi u povijesnoj jezgri Šibenika pod koordinacijom i nadzorom šibenskog Konzervatorskog odjela.Pokrovitelj obnove je gospođa Luiđa Gogala Arambasin, sa stanom u Francuskoj, inače izravni potomak stare obitelji Gogala koja je i vlasnik ove iznimne šibenske palače. Obitelj je i do sada nesebično ulagala u obnovu i zaštitu ove vrijedne zgrade obnovivši, između ostalog, ruševni barokni balkon prema katedrali kao i kompletno krovište palače.

Radove na restauraciji balkona obavila je splitska restauratorska tvrtka KOR d.o.o. Radovi su obuhvatili čišćenje kamenih konzola i balkonske ploče, zatim sanaciju nadstrešnice balkonskih vrata kao i restauraciju balkonske željezne ograde. Pokroviteljica je u ovu obnovu uložila 14.000 kuna.

12. svibanj 2021 11:06