StoryEditor
BaštinaRestauratori rade punom parom

Projekt Starine naše divne ne posustaje: Još je puno arhitektonskih detalja u staroj gradskoj jezgri koje treba obnoviti

Piše Marija Lončar
2. ožujka 2020. - 15:18
Stanadi - procelje poslije obnoveGrad Sibenik

Kuća iz 19. stoljeća na početku Ulice Nikole Tavelića u samom srcu Šibenika, dobila je novo ruho. U sklopu programa obnove arhitektonskih detalja u šibenskoj gradskoj jezgri, popularno nazvanog Starine naše divne (STANADI) koji je prije dvadesetak godina osmislio i pokrenu šibenski konzervator Ivo Šprljan, obnovljen je dio pročelja s vrijednim i zanimljivim stilskim obilježjima, a novac za taj zahvat osiguran je iz proračuna Grada Šibenika.

Riječ je o obnovi dvorišnog zida, drvenih vratnica i željezne ograde iznad vrata, odnosno ulaza u dvorište kuće, koji su sve do jeseni prošle godine, kada su radovi počeli, bili u vrlo lošem stanju: fasada zida bila je oštećena, vrata u rasulu, ograda potpuno zahrđala, a kameni portal u raspadu. Šprljan ističe kako je pročelje lijep primjer historicizma u Dalmaciji. Iako na prvi pogled izgleda kao da je izgrađeno u kamenu, zapravo je napravljeno u žbuci, a u tom kolopletu vrijednih detalja je i željezna ograda s medaljonom u kojem se nalaze inicijali vlasnika kuće – Giacoma (Jakova) Rakića i 1896. godina kada je kuća izgrađena.

- Na tom zidu imali smo loše i neuredno stanje. Portal je bio teško oštećen, kameni dovratnici i nadvratnik raspadali su se, tako da smo kamen u cijelosti zamijenili. Godini 1896. pripadaju i drvene vratnice koje su jedan od najljepših primjera vratnica iz tog doba. U to vrijeme majstori su znali napraviti imitaciju kamenog sloga u žbuci i to je interesantan element historicizma iz 19. stoljeća koji je donesen dolaskom Austrije koja je ovdje infiltrirala žbuku. Mnoga su pročelja u to vrijeme napravljena u žbuci na ovakav način i izgledaju kao da su izgrađena u kamenu – kazao je Šprljan dodajući kako svi radovi na žbuci još nisu završeni.

Ovih dana restauratori će morati obaviti dodatna injektiranja kako bi žbuka bila dobro povezana sa samim zidom.
Također obnovljena je željezna ograda koja je očišćena od hrđe, ali nije obojena. Šprljan je na tomu inzistirao jer je, kaže, želio da se sačuva izvorni izgled željeza. No, zaštićena je potrebnim sredstvima kako bi se sačuvala od propadanja.

Napominje kako je još puno arhitektonskih detalja u gradskoj jezgri koje treba obnoviti, pogotovo portala koji bi čišćenjem i obnovom mogli podići ambijentalnu i arhitektonsku vrijednost cijelog grada.

Ovo je 45. projekt obnove u sklopu programa Stanadi za koji je Grad Šibenik u prošloj godini izdvojio ukupno 150.000 kuna.

Restauratorske radove obavila je splitska tvrtka Kor u suradnji sa šibenskim restauratorom Božom Petretićem.

Osim za radove na kući u Ulici Nikole Tavelića, dio navedenog iznosa utrošen je i za obnovu baroknih vratnica na palači Gogala, koja će biti dovršena za koji dan, pohvalili su se u gradskoj upravi.

- Grad Šibenik u kontinuitetu provodi sanaciju povijesnih detalja u gradskoj jezgri za što osiguravamo sredstva u proračunu. Do sada je obnovljen niz portala, vratnica i grbova, a prošle godine obnovljeni su i barokni dimnjaci na kući Galera. Svi radovi se odvijaju uz koordinaciju i pod nadzorom Konzervatorskog odjela u Šibeniku - kazao je gradonačelnik Šibenika Željko Burić.


 

14. travanj 2021 03:08