StoryEditor
BaštinaDruštvo Juraj Dalmatinac

Počela obnova portala na kući uz Galeriju sv. Krševana: jedinstven je u Šibeniku, nekada je bio i ulaz u palaču i prolaz iz jedne u drugu ulicu

Piše Šibenski.hr
12. svibnja 2021. - 14:04
Portal na kući u Ulici don Krste Stošića bit će obnovljen, a novac je osiguralo društvo Juraj Dalmatinac"JUraj Dalamatinac"

Na inicijativu Društva "Juraj Dalmatinac" započela je konzervacija i restauracija kamenog renesansnog portala koji se nalazi u Ulici don Krste Stošića, na kući odmah uz Galeriji sv. Krševana.

-Radove u vrijednosti 33.450,00 kuna u potpunosti financira Društvo vlastitim sredstvima prikupljenim od donacija i članarina. Radove će obaviti Obrt za konzervatorsko - restauratorske poslove Petra Viva iz Splita. Predviđeni rok za završetak radova je dvadeset radnih dana.

Na portalu će se ukloniti mort na spoju portala i zida, očistiti od površinskih naslaga nečistoće, zatečenih sljubnica te će se izradi novi dijelovi koji će zamijeniti oštećene. Također, kamen će se zaštititi te sve cijeli zahvat arhivirati u popratnoj dokumentaciji.

- Radove nadzire šibenski Konzervatorski odjel, a ovo je četvrti arhitektonski detalj u povijesnoj gradskoj jezgri koji uređuje Društvo "Juraj Dalmatinac". Do sada smo obnovili portale u Vodičkoj ulici i na kući Jurja Dalmatinca, te reljef Sveti Petar i Mihovil u samostanu sv. Frane - kazao je predsjednik "Jurja Dalamatinca" Nikola Grubić

Opis portala:

Dvojni portal predstavljaju dvoja vrata pretežno renesansnih stilskih oznaka. Nalazi se uz apsidu romaničke crkvice sv. Krševana. Na sudarnici kapitela oba portala vidljivo je da su nastali u isto vrijeme. Lijevi, veliki lučni portal bio je ulaz u andronu, zapravo dugi hodnik tj. prolaz kroz zgradu. Taj prolaz je omogućavao pješačku komunikaciju između današnje Kačićeve ulice i malog trga iza crkvice sv. Krševana. Kasnije je taj prolaz zatvoren i integriran u zgradu. Zgrada je renesanso-baroknih stilskih oznaka, a takav je i manji portal, desno od ovog velikog lučnog.

Na lučnom portalu kapiteli imaju tipičnu renesansnu profilaciju, a unutarnjim rubom portala još ide „baštun“, tj. polukružni profil karakterističan za srednjovjekovne portale u gradu. Na manjem portalu vide se jasne renesansne stilske oznake: stepenasta profilacija ide dovratnicima i pragovima malog prozora-nadsvjetla. No, pored renesansnog stila prisutni su i neki detalji barokne arhitekture: dijamantni vršak se nalazi u dnu dovratnika kao na baroknim dalmatinskim portalima. Tu je i jastučasti profil iznad nadsvjetla koji je također karakterističan za barokne dalmatinske portale. Stoga ovaj portal možemo staviti, zajedno s velikim lučnim, u prijelazni renesansno-barokni stil, a vremenski u prijelaz 16. na 17. stoljeća.

Mali portal krasi i latinski natpis: Neka Bog čuva tvoj ulazak i izlazak (prijevod s latinskog Deana Karađole) na nadsvjetlu portala. Takvi natpisi duhovnih, ali i svjetovnih poruka karakteristični su za portale renesansne faze u gradu tj. 16. stoljeće. Ovakav dvojni portal, koji je imao ulogu prolaza kroz kuću i ulaza u palaču, je jedinstveni primjerak u gradu te će ovom vrijednom donacijom Društva Juraj Dalmatinac biti dostojno restauriran, valoriziran i prezentiran kao izniman arhitektonski element grada.

07. prosinac 2021 18:11