StoryEditorOCM
KolumneGLAVA ŠOTOBRACO

Šijun sve odnese, osin doprinosa za šume

14. kolovoza 2019. - 13:38

Dobra Parona ukazala je veliko priznanje El Tigreovon sinu i pametnon mu ćaći koji ga je podrža da upiše šumarstvo. Potaka ju je događaj sa Jadrije ovih dana, di su vlasnici dvi-tri vikendice usrid guste šumice, ustrašeni da ih ne ruvinjaju borići polomljeni u nedavnoj šijunadi, pozvali "Šumariju" neka dođe u inšpekciju i štokoda poduzme.

- Bila su trojica, priča Dobra Parona svojin najmilijin gostiman. Jedan je ima blokić, drugi pederušu priko ramena, a treći je drža ruke na guzici. Kada su in judi iznili svoje strahovanje, prvi je, ka mudrac s Istoka svečano obznanija da oni tute ne mogu puno napraviti. Nemaju pile ni drugu opremu, jedino ako uspiju štokoda priko Splita, jerbo je tamo centrala... Drugi je samo klima glavon - nastavlja Dobra Parona držeći ih u napetosti - a onda se treći ukipija ka pas od ferme usrid jarebica. Njuškajući bavu šta se s mora provlači između kabina na plaži do šumarka ostraga, zaključija je da tute nešto strašno smrdi, na šta su domaćini odgovorili da nije čudo. Jerbo, šijunada nije polomila samo boriće nad njiovim glavaman i imovinon, nego je sorila i kemijski WC, pa daniman leži na zemji, a niko da ga uspravi. Logično, vode su se uzburljale i dašta će ukakani mali nego smrditi sve u šešnajst!

Uvjeti rada

-Tila san samo reći kako je vaš sin odabra pravo zanimanje, govori El Tigreu - Ako danas-sutra bude radija na sličnomen radnomen mistu, more se smatrati uspješnin! - zaključila je ironično.

- Ma je, otpovrnija je ovi. Neš' ti dobroga posla ako triba skiniti ruke sa guzice zbog smrada na terenu! I kakvi su to uvjeti rada? - zabrinut je El Tigre - Moj mali upisuje šumarstvo zato jer se u nas lipa lova izdvaja za općekorisnu funkciju šuma. Ispravno je zaključija da je oto posal iz snova, kad ono, vidi sad' ovo na Jadriji!"

- E, ovi primjer - nastavlja Dobra Parona već teke i ljutita - govori da je u nas na dilu akcija NNU. Oće reći, ništa se ne more učiniti! Šume propadaju, ali se doprinos za njiovu korisnu funkciju čvrsto drži, nema šijuna koji bi ga oborija!

- A šta ste tili? Da ova trojica šumara poklonu kućevlasniciman na Jadriji mirisne boriće za aute, neka ih stavu na vrata? A jednoga da metnu u otaj kemijski "toi" u horizontali, neka gospodi mrliše borova šuma? Ma, puno smo mi postali šmedljivi i tankoćutni, to je prava propast ovoga naroda, ražestija se El Tigre. Na to je B.S. Uskoro reka neka oti na judi budu sritni šta in nisu naletili komunalni inspektori, pa ih oglobili zbog sušenja robe na tiramoli, a Dobra Parona onda je tužno uzdahnila:

- Jedini nan je spas u tomen da Vlada počne štrajkati, kad neće narod! Dalje vako više ne more!

- Biće poludili! Pa da zemlji konačno dobro krene! - otpovrnija je El Tigre poluglasno. Al' je zato iz pune glave naručija piće.

10. lipanj 2023 19:14