StoryEditor
KolumneGLAVA ŠOTOBRACO

Savršena pomidora

9. siječnja 2019. - 09:52

Drugi dan od godine svoje virne mušterije Dobra Parona dočekala je sva napirlitana i zbigecana, u elegantnoj crnoj vešti, puna nade i velikih očekivanja za lito prid sebon.

- Bome, neću valjda maćana u novu godinu. Neka bude lipo i svečano! - koketno je zacvrkutala, isprsila se i popravila frizuricu iza uva. Nisu jon promakla četri para očiju zagledana u nježin dekolte teke zaškuren ispod prozirnog dila tkanine.

- Ka da se spremate za velike poduhvate? - namignija je El Tigre svomen kompanjonu. A ovi je, ka na teniskomen meču, očiman pratija Dobru Paronu kako se u neobičajenomen seksi izdanju bavi svakodnevnin posliman za svojin bankon s onu stranu cakla.

- Je, više nema šale, triba živiti i uzesti šta se pruža, svečano je objavila da okriće novi list u životu. I onda in se povirila su po glasa - približujući se skroz do njiovih nosina - da je prid sebe stavila cilj osvojiti mr. Savršenog. I to ne sama, nastavila je šapjati, nego u paru sa prijatejicon, kvartovskon frizerkon Gospojon Haubon.

Riblji gen

- Opa, nešto je divlje u zraku! - uskliknija je Bili Smo Uskoro, a El Tigre se plesnija po čelu i razočarano zavapija kako je ota nježina ambicija još jedan dokaz da smo Istanbulsku konvenciju uzalud potpisali. Jerbo, ono kako je otaj realiti mr. Savršeni zamišljen, samo vriđa i žene i muškarce, ka i svako nasilje.

- Nisan to očekiva od vas. Šta ste se užgale na toga tipa, jel'? - upita ju je ditinje iskreno.

Umisto direktnoga odgovora, počela in je oduševljeno raspredati od otomen kako je ovih dana u slast izila jednu savršenu nizozemsku pomidoru, veliku ka cata. Ostala jon je u špajzi i poslin deset dana izgledala je ka da je toga trena ubrana - priča ona. Skrušeno je priznala da jon vrag nije da mira, pa ju je, sve u nevirici, pririzala, a kad tamo, pomidora zdrava zdravcata...
Ima u sebi gen ribe list i zato se teško kvari, a mene ode, zapravo, više zanima ota genetika nego pomidora…

- Kvragu i pomodora kojoj triba očistiti drob ol' branče prije upotrebe - pobunija se B.S. Uskoro.

- Jeste sigurni da nije bila od silikona? I kakva je za izisti, biće ka karta, ni okusa ni mrliša? – priupita je i El Tigre sa izrazon gađenja na licu. Zamišlja kako je u oblačnoj studeni Niskozemske resla ispod nike grijane plastike, uronjena u tekući đubar, pod falšin svitlon da jon glumi Sunce i cili se stresa.

Višak matrijala

- A šta bi vi s oton genetikon, jel', šta vas to tolko zanima? - nakrivija je glavu B.S. Uskoro, netremice je gledajući.

- E, sve san van ovo ispričala da van kažen zašto mi je stalo do mr. Savršenog. Savršen je ka ota niskozemska pomidora, makar imala gena od ribe u sebi... - zatrepćala je okicaman.

- E, on možda i je taki. Ali vas dvi, skužajte šta ću kasti, pari mi se da baš i nemate velike šanse pokraj tolko žveltijih, da ne rečen dosta mlađih divojaka šta stoju u redu za doć do otoga frajera, obamirija ju je B.S. Uskoro.

- Zato smo mi prave žene i ženama mrlišemo. A i dvi smo! - ne da na se Dobra Parona.

- I šta će mr. Savršeni, ako van se posrići, pa ga metnete leć između sebe? - pita B.S. Uskoro.

- Pa, moći će jedino zaključiti da ima samo dvi ruke, a oko njega tolko viška matrijala! - odgovorija je El Tigre. I prija nego šta se ona snašla, zaključija da će mr. Savršeni ipak pobići sa šoferon...

16. svibanj 2021 21:20