StoryEditor
KolumneGlava Šotobraco

Najvažnije je imati kopita

23. listopada 2019. - 10:35

- A di je pršut, da mi je znati? - govori Dobra Parona svojin virnin mušterijaman s neba pa u rebra. Naravski da su se ova dvojica u čudu pogledala, jerbo je njiova poštena gazdarica taman pomnjivo rizala jedan lipi, mrlišavi pršutić. Precizno, kako se i traži, izvlačila je kurtelinon duge, tanke fete, pomažući se isplaženin vrvon jezika u kantunu justa. Sve je prid njon, a ona pita za but od prasca? - primjetija je El Tigre s dužnin oprezon.

- Ma znaden za ovi pršut! - rekla je veselo i svakomen dobacila po jedan retajić da vataju u zraku, ka tuljani. Samo šta ne zna di je pršut Bandiću, iznosi svoju nedoumicu. Ovih dana zagrebački poteštat izjavija je za sebe da je krava koja daje 30 litara mlika, a za razliku od ostalih krava, izide manje od deset posto sira. A kako će čovik jisti sami sir, bez pršuta? Nije red, nit' je čovičanski, zaključila je i nastavila sa svojin pipavin poslon.

- Mislite, kako će krava jisti sir bez pršuta? - glumi El Tigre zbunjenost, ka da je ota gurmanska kombinacija najuobičajenije krmivo za stoku krupnoga zuba.

Dogura do krave

- Ja skroz razumin našu gazdaricu, poduvatija je Bili Smo Uskoro. Logično je nježino pitanje, jer je naš Milan u svojoj dosadašnjoj karijeri sebe poistovjećiva s raznin beštijaman, najviše kopitariman i papkariman. Kolko se sićan, zamislija se, bija je prvo konj spreman danomice raditi za Rvasku, onda žaba - kada se ono oblokava navodno šporkon vodon iz špine negdi u Zagrebu - a sada je bome, dogura do krave. Biće je oto evolucija - zaključija je B.S. Uskoro.

- More biti, uključila se Dobra Parona. Zato i je najviše zabrinuta zbog duševnoga zdravja Bandićeva virnoga labradora Rudija; ka beštiji mekoga hoda na šapaman, pasiću sigurno nije lako u društvu pustih kopitara i sluzavih žaba.

- A šta je prasac? Je l' on možda beštija s krznon, upita je odjedanput El Tigre puljajući s bokuna leše oglavine na pijatiću neobrijane čekinje. Zanima ga jerbo je uprav' pročita da država Kalifornija uskoro zabranjuje svaku trgovinu i nošenje krzna. Beštije na farmaman krznašica puno patu u skučenin kaveziman da bi na kraju skončale ugušene plinon i civilizirano društvo oto više ne more tolerirati.

Prasac i polarna lisica

- A šta je prašćiću život bolji nego polarnoj lisici? - govori mu B.S. Uskoro znalački ocjenjujući da prase biće ima krzno, al' ostriženo na kratko, u trendu. Ma, sve i da je rič o pelici, ko bi to utvrdija kada ionako sve dokaze izidemo, od njuške do repa? A nismo ni Amerika! - umirija je zabrinutost svoga prijatelja.

- Budući da živimo u Rvaskoj, ne bi me čudilo da vas strpaju u istražni zatvor kako ne bi uticali na svidoke zbog teškog krivičnoga djela konzumacije krmka s krznon, da je oto u nas kažnjivo. Pa bi lipo kroz rešetke gledali višestruke silovatelje u prolazu, kojima je isti sudac odredija da se branu sa slobode! - zaitnila je Dobra Parona ljutito štracon o šank.

- Poznato je da sudac nema pišu, ne nosi krzno, nego periku i često skida postole da oporavi cirkulaciju u kopitiman... - bilo je sve šta je od otomen ima za kasti El Tigre.

17. svibanj 2021 05:52