StoryEditor
KolumneGlava šotobraco

Na svaku tvrđavu po jednu skakaonicu u more!

Piše Branimir Periša
31. kolovoza 2019. - 15:10

Supriko 160 miljardi tona leda otopilo se na Grenlandu samo ovoga lita! Od ote silne vodurine El Tigrea spopala je muka dočin je ujutro pročita informaciju na internetu, pa je odman-naman naručija pivu, a da je jedva kročija u betulicu Dobre Parone.
– Ol' van i oto nije najobičnija voda? – upitala ga je posprdno gledajući kako samo saliva u se onu ledenu guzlu. Oprezno ga je upitala jel mu došlo slabo od leda ol' od onoga u šta se pritvori otapanjen. Ne zanima nju oto tek tako, jerbo je jedanput, poslin noći u kojoj je samo on skonšuma bocu viskija, za svoje stanje "polu mrtav – teško ranjen" drugoga jutra optužija velike količine leda potrošene sa žeston.
Primuča je pitanje, incukan brojkon koju je sazna jutros.
– Sto šešždeset miljardi tona... Da šta ti misliš! – ponavlja je ka hipnotiziran buljeći u kaleticu kroz otvorena vrata bufetića. A dotada je slipo virova da je najveća zamisliva količina tekućine ono šta more stati u dva silosa "Vinarije" sa naslikanin "Juron" u šibenskoj kapi.
– Znate šta, budite u izražavanju razumljiviji običnomen čoviku. Isti ste ka i oni naši sa vrva kada se počnu nabacivati miljardaman kuna, eura ili čega već. Naročito ako je u pitanju kakva lupetina, pa se razglaba kolko je manija! Zašto ne govoru recimo, u ijadama janjaca, telaca, ol praščića!? Pa ako je neko oto pošteno ukra – neka se barenko među sviton znade kolko je opipljivo – zaitnila je kanavaču u kantun šanka.
– Dobro, to na Grenlandu van je količina za ispuniti 25 mijuna olimpijskih bazena. A kada sve ode u vodurinu za 40-50 godina, more će naresti 7,6 metara. Koja će to samo bevanda biti! – reka je zadivljeno i precizno u isto vrime, pari da je proguca kakvu doktorsku dizertaciju o klimatskin prominama.
– Pa naravski! – plesnila se dlanon po čelu Dobra Parona. Izgledalo je ka da su jon se prid očiman otvorili vidici; ozarenoga lica trijunfalno je rekla El Tigreu da je bila skroz u pravu kada je cilo vrime, nasuprotno zluradin jeziciman, govorila da su naši političari pravi vizionari. Susrela se sa tupastin pogledon svoga najmilijega gosta, koji je očito toliko uronija u svoje miljarde tona tekućine da mu ništa nije ćaro i to jon je dalo krila da upre sa argumentiman. Očito je da oni znadu šta će se dogoditi sa podizanjen morske razine i zato na Jadriji, usrid borića i sezone, pokraj plaže već 15 dana niko ne miče tute odbačene ruzinave skale za u more. I šta bi ih nosili u staro željezo kada će to ionako prikriti more, evo kolko sutra. Štedu nan šolde! A kada neko sa prisvojenog, nelegalnog mulića otira kupača koji nije njegov gost, zapravo mu čuva život! Zamislite, objašnjava Dobra Parona El Tigreu, da budala tute zaspe, a more ga prikrije za 50 godina zajedno sa mulićon i uduši se!?
– A zamislite vi koji će oto grad biti sa čak tri skakaonice u vodu! Na svakoj tvrđavi po jedna... – odgovorija je El Tigre, duboko hipnotiziran.

# TVRĐAVE#GLAVA ŠOTOBRACO# SKAKAONICE

Izdvojeno

02. srpanj 2020 21:01