StoryEditorOCM
Glava šotobracoGlava Šotobraco

Dicu će nan praviti penzjoneri koji će raditi na četri ure...

Piše Branimir Periša
10. lipnja 2023. - 18:54

- To je baš zanimljivo! Otkada znaden za sebe, znaden i za doktora Anđelka Akrapa koji je ostarija vaik govoreći isto: da nan nema perspektive bez dugoročne populacijske i gospodarske politike! - govori Dobra Parona svojin najdražin gostiman čitajući članak s porukon da Rvaska nestaje, jerbo su samačka kućanstva postala najbrojnija. I da još niko nije dobija, a ni izgubija izbore na demografskoj problematici - naglasija je akademik.

Uvoz radne snage

- Stvarno, još malo, pa će u zemlji ostati dikoji umirovljenik i pokoji konobar, također penzjoner zaposlen na četri ure. Penzjoner gost grintaće na penzjonera konobara da mu je za puno eura skuva nikakvu kavu, a ovaj će mu odgovoriti neka ne pizdi, jerbo će sutra biti još skuplja. A tek na lito, kada dođe sezona!?

I ko će izniti sezonu, nego radna snaga iz inozemstva!? Budući da će dolaziti ko zna odaklen, moći će ih se tirati da rmbače i više od punoga radnoga vrimena. Uostalon, triba savladati lito i napuniti zobnicu do druge sezone priko nečijih kostiju. Eto, tako će znači biti kolko sutra! - namiguje El Tigre svomen kompanjonu.

- Koja je razlika između dr. Akrapa i našeg premijera Plenkija!? - poduvatila je Dobra Parona. Nikakva, objasnila je, jerbo obojica govoru vaik isto: doktor kako narod ulazi u se, ka Šarina po’stava, a Plenki samo o dobrin brojkaman, o cvatućoj Rvaskoj. Tako će i Plenki ostariti, bog mu da zdravje, sa istim slatkin ričiman na justiman…

- Šta ga brige, biće i on premijer na četri ure! - reka je Bili Smo Uskoro, na šta ga je Dobra Parona brže abolje odrebatila jerbo je Plenki iznad prosjeka. I po sposobnostiman, a i zato šta ima troje dice! Da vas vidin, demografski poharani Rvati, ko ima tolko!? - zatrepćala je okicaman ka i svaki put kada spominje kakvoga muškića a sviđa jon se.

A onda je dobra i poštena gazdarica jopeta načela tešku temu. Puno je brine kako će u vrimenu sve samih penzjonera funkcijonirati prosvjednici i sindikati? Recimo, prosvjednici pritu da će leć na testu, oli bilo di, ako in se ne ispunu ti i ti zahtjevi. Ista stvar i sindikati, predstavnici radništva na četri ure, koji poručuju da će svojin tiliman braniti radna mista?

- Ma šta kako će? Ne smu leći, jerbo ko bi ih jopeta diga na noge!? - upozorija ju je El Tigre, a na to je B.S. Uskoro pojasnija da samo simbolički od otomen mogu govoriti, a u praksi, ni čuti za to!

Arhitektonska tura

El Tigre onda je pridoda da će oto vrime penzjonera biti prava prilika da konačno produžimo turističku sezonu do u beskraj. Recimo, turistička tura obilaska 3 ijade i 200 arhitektonskih detalja u staromen Šibeniku, po knjizi našega vridnoga konzervatora Ive Šprljana mogla bi trajati od lita do lita. Jerbo, triba to obaći, a turisti sa bagulinaman troduplo su sporiji od žveltoga svita.

- E, a ko će aktivno i konkretno raditi na demografskoj obnovi, brine dalje Dobru Paronu. Oće kasti, ko će dicu praviti?

- Da ko!? Penzjoneri, na 4 ure! Ali naravski, ne sa babama, nego sa friškon radnon snagon - uštapija se El Tigre pokraj svoga kompanjona. Očito se nude, na šta je Dobra Parona očekivano, zavrnila okicaman!

- E, pa šta. Ako dr. Akrap i Plenki - u perspektivi - mogu ostariti govoreći isto, mi ćemo naporno radeći, makar na četri ure! - glasija je odgovor.

30. rujan 2023 05:04