Arheolozi na Sv. Mihovilu Na sjeveroistočnom zidu tvrđave pronađen tajanstveni otvor; Čemu je služio, stručnjaci tek trebaju utvrditi (FOTO)

Arheolozi na Sv. Mihovilu

 

Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik je za 2018. godinu dobila potporu Ministarstva kulture RH za Program zaštite arheoloških kulturnih dobara u iznosu od 40.000 kuna. Sredstva Ministarstva, kao i dodatna sredstva Ustanove, iskorištena su za istraživanje na nekoliko lokacija tvrđave koja ranije nisu bila arheološki istražena, a sve na temelju Plana stručnog upravljanja, istraživanja i sanacija na Tvrđavi sv. Mihovila koji je izradila Tvrđava kulture.

Radove je vodio arheolog Andrija Nakić, a na terenu su sudjelovali radnici iz programa Javnih radova za nezaposlene, koji je raspisao Grad Šibenik. Istraživanja su obavljena pod nadzorom i u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Šibeniku.
 
Radovi, koji su trajali od prosinca 2017. do lipnja 2018., doveli su do brojnih novih spoznaja. Na prostoru zapadnog podzida u blizini dvostrukih bedema istražen je novootkriveni obrambeni položaj, koji je nadzirao morsko predgrađe grada (Dolac). Na njemu je otkriveno nekoliko puškarnica i mogućih otvora za topove malog kalibra. Rijetki pronađeni pokretni nalazi potječu iz kasnog srednjeg ili ranog novog vijeka.

Na sjeveroistočnom području tvrđave postepeno se, od 2014. godine, obnavlja falsabraga (tal. „lažni zid“). Prije potpune rekonstrukcije zida bilo je potrebno istražiti smjer kretanja i spoj s kulom Madonna (danas dio groblja). Zbog toga je, u suradnji s gradskim poduzećem Čempresi d.o.o., te uz arheološki nadzor, saniran zemljani nasip koji je nastao tijekom desetljeća, bacanjem zemlje i drugog materijala s groblja sv. Ane. Nakon toga se moglo nastaviti s arheološkim istraživanjima, te su spuštanjem razine zemlje otkrivena vrata koja su povezivala prostor falsabrage s unutrašnjošću kule Madonna.
Na sjevernom zidu tvrđave sv. Mihovila otkopan je i očišćen manji otvor nejasne funkcije koji, čini se, vodi u unutrašnjost bedema.
 
„Važno je naglasiti da će se istraživanje svih navedenih područja, kao i nekih drugih dijelova tvrđave koji nisu obnovljeni u projektu revitalizacije, nastaviti prema našem planu i u sljedećim godinama. Ovo su prva arheološka istraživanja koje Tvrđava kulture provodi, te će – kao i svaka sljedeća – biti detaljno dokumentirana i za javnost objavljena kako u znanstvenim publikacijama, tako i putem naših kanala“ – izjavio je Josip Pavić iz Odjela za kulturno povijesnu baštinu Tvrđave kulture Šibenik.

 

Naslovnica Baština