Zapeli u obnovi Grad Šibenik daje 1, 3 milijuna kuna za uklanjanje odašiljača s Tanaje, ali još nema druge lokacije za njihovo premještanje

Zapeli u obnovi

Radovi na obnovi i revitalizaciji Tvrđave sv. Ivana, popularno zvane Tanaja, polako se zahuktavaju. Arheološka istraživanja su završena, a na službenim stranicama Grada Šibenika objavljen je i plan javne nabave za radove na tvrđavi, među kojima i ona koja se odnosi na uklanjanje odašiljača koji već desetljećima stoje na gornjem platou tvrđave.

Za njihovo uklanjanje u ovom europskom projektu osigurano je nešto manje od 1, 3 milijuna kuna, pa se nameće pitanje je li se o tomu aktualna gradska uprava konačno uspjela dogovoriti s državnom tvrtkom Odašiljači i veze (OiV) u čijem se vlasništvu nalazi i koja održava cijelo antensko "postrojenje" na tvrđavi?

– Još ništa nije dogovoreno, još smo u pregovorima. Osiguranjem 1, 25 milijuna kuna u sklopu projekta obnove tvrđave, mi smo pokazali dobru volju i spremnost da sudjelujemo u troškovima uklanjanja i premještanja odašiljača  – objašnjava pročelnik za gospodarstvo i voditelj projekta obnove tvrđave Matija Bumbak.

Dodaje i kako će do kraja veljače biti potpisan ugovor o izradi elaborata o premještanju odašiljača za što je novac, ukupno 100.000 kuna, osiguran iz gradskog proračuna. Elaborat bi trebao biti izrađen tijekom ove godine, a pokazat će nove lokacije za preseljenje odašiljača kao i to koliko bi cijeli zahvat koštao.No, elaborat je tek prvi korak, a cijela operacija preseljenja neće biti ni jednostavna ni jeftina. Potvrđuje to i Bumbak i kaže kako se postojeći odašiljači zapravo ni neće seliti. Oni će na Tvrđavi sv. Ivana biti u funkciji sve dok se na nekoj drugoj, mogućoj lokaciji ne postave novi i tek kada oni prorade, stari se mogu ugasiti i skinuti s tvrđave.

Zbog toga se procjenjuje kako bi sve to mogao stajati i desetke tisuća kuna. OiV-u se, naravno, ne žuri sa selidbom. U igri je skup projekt, a za postojeći na Tanaji imaju sve potrebne dozvole. U prilog im ide i činjenica da je tvrđava i dalje u vlasništvu države te ju je Šibenik dobio na korištenje na rok od samo 10 godina. Stoga Grad Šibenik ne može tek tako odašiljače "protjerati", iako se projekt revitalizacije i obnove tvrđave ne može u cijelosti završiti sve dok se oni na njoj nalaze.

Ipak, Bumbak je optimističan. Kaže, kako će nakon izrade elaborata, sudbina odašiljača s Tanaje ipak biti jasnija. S odašiljačima ili bez njih, dodaje, tvrđava će svakako biti otvorena do 2019., kada mora završiti europski projekt njene obnove i uređenja!

Naslovnica Baština