Tvrđava sv. Ivana Završena zaštitna arheološka istraživanja, projekt obnove može ići dalje

Tvrđava sv. Ivana


Završena su zaštitna arheološka istraživanja na Tvrđavi sv. Ivana, a obavila ih je privatna arheološka tvrtka iz Zagreba "Geoarheo", koja je posao dobila na natječaju, budući da na njemu nisu mogli sudjelovati šibenski muzealci jer su partneri u tom projektu koji se najvećim dijelom sufinancira nepovratnim sredstvima iz EU fondova. Uz Muzej grada Šibenika, nadzor nad istraživanjima vodio je i šibenski Konzervatorski odjel.

Arheološka zaštitna istraživanja preduvjet su za nastavak radova na obnovi i revitalizaciji ove gradske utvrde.
Izvješće o rezultatima očekuje se uskoro, a povjesničar Josip Pavić iz Tvrđave kulture Šibenik, koja upravlja gradskim fortifikacijskim objektima, ističe kako će biti potrebno oprezno i pažljivo interpretirati otkopane ostatke zidina.– Tvrđava sv. Ivana je u prvih petnaestak godina postojanja, a to je bilo od 1646. do 1660. godine, prošla kroz nekoliko različitih dogradnji i popravljanja. I kasnije su je koristile različite vojske: od mletačke, austrijske, talijanske do jugoslavenske, i to praktički sve do prije nekoliko desetljeća. Zbog svega toga potreban je veliki oprez u interpretaciji nalaza i struktura. Za neke fortifikacijske elemente koji su pronađeni tek treba utvrditi kojoj od tih faza pripadaju. Između ostalog, do kraja je definiran jedan od unutarnjih zidova na području tzv. kliješta. Pronađeno je i jedno staro stepenište, detaljno je istražen vrlo kompleksan grudobran na području "zvijezde", a na cijelom terenu površine oko 2400 četvornih metara pronađeno je i nešto sitnijih materijalnih nalaza iz različitih razdoblja – rekao je Pavić.

Dodaje kako se u Hrvatskoj arheološka istraživanja relativno rijetko obavljaju na novovjekovnim fortifikacijama. Stoga svako kvalitetno istraživanje može donijeti neka nova saznanja važna i na široj razini, smatra Pavić.– Gotovo svakodnevno sam u komunikaciji s partnerima i suradnicima na projektu, arheolozima iz Muzeja grada Šibenika te djelatnicima Konzervatorskog odjela, ali po potrebi i s drugim znanstvenicima, stručnjacima za vojnu arhitekturu tog vremena. Cilj je projekta prezentirati sve arheološke nalaze i ne zatrpavati ništa pronađeno, a koliko će to biti moguće, odlučit ćemo svi zajedno, uključujući i arhitekte koji su napravili projekt obnove i revitalizacije Tvrđave sv. Ivana. Onako na prvu, čini mi se da velikih promjena u projektu neće biti i da će gotovo sve pronađeno na neki način biti prezentirano – kazao je Pavić.
 

Naslovnica Baština