Branimir Periša

GLAVA ŠOTOBRACO Ima li feratjera u avijonu?

GLAVA ŠOTOBRACO

Di su van misli, ajte se malo koncentrirajte! – zabrinuto prati El Tigre svaku grešku Dobre Parone na lipon pršutiću. Ne more doći sebi jerbo je nikad nije vidija tako smotanu a uvik mu je bila nedostižni uzor u posliman s kurtelinon. Japanske ninđe sa svojin mačeviman oštriman ka žilet mala su dica kontra spretnosti dobre i poštene gazdarice, a jutros samo strišaje i griši, ka loš violinist.

- Razmišljan kako iman iskustva priko svake mire i sada bi tribalo razvijati bolji posal, objašnjava gostiman svoju smetenost. Čitala san da se u Kini ukotilo prase su dvi glave - dobro nisu baš glave, nego ima duplu njuškicu… E, to je pravi izazov, dva u jedan! Baciti se na distribuciju takih praščića, jerbo je kuvana čunjkica slađa od ičeg, najavila in je novu poduzetničku opsesiju.

- Ma ajte! Vi bi sviton širili degenerike samo da se okoristite, di van je humanost! - napa ju je Bili Smo Uskoro, na šta je El Tigre otpovrnija da ne vidi problem u tomen nego ju je prikorija kako uopće, ka žena u nekin godinaman, a bez muža, more i pomisliti baviti se biznison složenijin od vođenja betulice dva za dva.


Tajna uspjeha


- Šta!? - uskobečila se na njih potpačenih bokova. Znadu već, zucnu li još samo rič, zrakon će zafijukati i kurtelina, a onda više nema šale.

- Ja samo oću bolju zaradu a ne mogu čekati da vlast provede nužne reforme! Zapravo, šta u državi gore, ja planiran da mi bude bolje, a jopeta sve pošteno. Bez da ikoga inbrojan! – rekla je i pokazala in tajnu svoga budućega uspjeha. Zapisana je u novinaman i kaže da se avijonon od Zagreba do Brača putuje dva dana. Naravski, s Kroacija erlejnson, jerbo to sebi ne bi dopustija niko osin državne firme bez prisidnika uprave iz koje odlazi ko more. Pa ako se putuje dva dana, zamislite samo koliko se toga more prodati izbezumljenin putniciman. U nervozi, ljudi se mašaju spize i još in bude zabavno u teškin trenucima. Jerbo, di to ima prasadi su dvi njuškice, pa na otoj putešestviji more bit zabavno i poučno, naročito maloj dici.

- Vid' stvarno, priletija je El Tigre priko otoga teksta šta je njojzi otvorija nove poslovne vidike. Putnici su daklen, iz Zagreba sletili u Split na ajrodrom jerbo je motor nešto škripija pa su ga uru vrimena popravljali. Makina je jopeta štekala u letu, ali nisu prizemljili na pistu u Bolu zbog gužve, nego curik u Zagreb, jerbo je u Splitu popravak skuplji. I, na kraju su oni šta su izabrali let samo do Splita iste večeri, a takih je većina, stigli po ure kasnije, kada je već oša zadnji trajekt za Brač, pa su do prvoga broda ujutro brojali zjake i sigurno spominjali Kroacija arlajns i malu zemju za velika putovanja na kratkin relacijaman.


Važno pitanje


- Moca i sina…! – osta je u čudu El Tigre - koliko se tute oglavine more prodati i zadivljeno pogleda u Dobru Paronu pokazujući dužno poštovanje prema nježinomen poslovnome geniju.

- Mislin se kako su Rvaske željeznice ipak naprednije od državnog avioprevoznika! – javija se Bili Smo Uskoro. Feratjeri su davno uveli alternativni prevoz buson, ostavljajući narod da se pita imaju li to vagoni gume, a busevi vlakovođe…

- Je, i mislin da će sljedeći nacjonalni izbori biti odlučeni na važnomen pitanju ima li pilota u lokomotivi, kapetana u busu i feratjera u avijonu? Ili tako nekako... Vlada, naravski, neće na oto odgovoriti do kraja mandata, ka ni ove prije nje, a dotle - moj posal more samo cvasti, veselo in je objavila Dobra Parona.

Naslovnica Glava šotobraco
You must configure this module first via "Module Settings"