Branimir Periša

GLAVA ŠOTOBRACO Zebnja zbog mirovine

GLAVA ŠOTOBRACO

- Za sve znakove Kineskoga horoskopa, nailazeća godina Pasa biće dobro vrime za neke važne promine načina života, ka šta je prestanak pušenja, promina mista življenja, posla, oli za nove poslovne projekte... - čita Dobra Parona svojin virnin mušterijaman na glas šta ih po Kineziman čeka od sredine vejače i početka drugoga mladoga miseca u godini. Ispod oćalica promatra El Tigrea kako brzinon munje vadi cigaret iz škatule Bili Smo Uskoro na šanku i meće ga u justa; mot je uvištija tolko dobro da bi se svaki mađioničar posramija.


Godina Majmuna


- Ol' niste ode, prid svima iks puta lani ponovili da ste zabrinuti za zdravje i da se ostavljate duvana u Novoj godini? - rekla je začuđeno i oprezno u isto vrime, ne znajući kako bi ludonja moga reagirati.
- Čujte, odgovor je jednostavan - odgovara umisto njega B. S. Uskoro. To je zato, objašnjava, šta na škatulama španjuleta ne piše "Pušenje tuđih cigareta izaziva rak". Prema tomen, od moga duvana nema mu opasnosti - inbokaje svoga kompanjona. A on se zapiljija negdi u prazno i samo se smijulji ispod brka.

- Vidite, meni se pari da se oduljila godina Majmuna. Zapravo, da traje li traje, već ko zna kolko, jerbo nisan sam koji se tako osjeća u ovoj našoj zemji, progovorija je iz nike. Na to mu je B.S. Uskoro begema s ričima da ga, valjda ka i svakog starijeg majmuna, sve više vaća zebnja oko srca. Prid mirovinon je i svaki put dođe mu slabo kada u điru gradon svati da sve manje ljudi radi a sve ih više điraje ili satima na štekatu sidi uz jednu kavu. Ako zaposlenih nema dovoljno, ko će onda uzdržavati njega u mirovini? A zamirija je dugo godina provesti ka penzjoner u zdravju i snazi. Još mu je, govori, i jedna vračara prija 20 godina prorekla da će dugo živiti čilo noseći tilo jerbo je u prošlomen životu bija kornjača, ol' žaba samarnjača šta bi reka naš svit.


Savudrijska vala


- Mi znademo da si bija kornjača i prija nego šta si se ode pofalija, a nismo babe-vračare! – pogleda ga je polu-zajebantski El Tigre i namignija prema Dobroj Paroni.
- E, a neš' ti faca… Oni znadu! - posprdno se uskobečija B.S. Uskoro. – A kako, moliću lipo, po čemu se oto vidilo?
- Evo, svaki put kada je na tebe bija red zavrtiti turu pića, pokret kojin si se maša za takujin u zadnjen đepu traja je i traja, oponoša El Tigre njegov usporeni mot. I sigurno bi se oduljija doklen svi ne pokrepanu o' žeđi da ture nismo priuzeli mi drugi…

Da si u prošlomen životu bija nika okretnija beštija-recimo mungos, kobra, ol' rivolveraš na Divljen zapadu - to bi se vidilo u otoj kretnji, objasnija je.
- Prema tomen, vi ste zbog svoje sporosti okolo takujina sigurno uspili dobro uštediti za penziju! - zaključila je Dobra Parona, na šta je B.S. Uskoro reka da je prid njin, čovikon-kornjačon još puno posla. Samome je sebi poželija da umre s navršenih 100, u posteji sa 65 godina mlađon, jerbo će se čili starci, jasno je, tribati briniti i za demografsku obnovu.
- I ja planiran živiti dugo, dugo i umriti u čizmama - zamislija se El Tigre. I to zbog osvete: s rvaskon ribolovnon dozvolon moran uvatiti trofejnu tunu od 300 kili u slovenskomen dilu Savudrijske vale i neometano prići na naš dil mora. Poslin toga, čista obraza mogu sv. Petru prid oči...

Naslovnica Glava šotobraco
You must configure this module first via "Module Settings"